Press

Klicka för att ladda ner bilden

Micael Larsen, 
AFM Nordic AB

Christer Ekelund, Konsultgruppen Ekelund

Christer Ekelund
Micael Larsen

Stora FM-boken

Ytterligare information, bilder och utdrag ur boken lämnas gärna av författarna:

Micael Larsen, 0702 – 43 79 63, micael.larsen@afmnordic.se

Christer Ekelund, 076 – 876 28 44, christer@konsultgruppenekelund.se