Ur innehållet:

”Facility Management är en framtidsbransch. Företag och organisationer ställer allt högre krav på sina stödtjänster och digitaliseringen erbjuder fler och helt nya möjligheter. Miljö och klimatfrågor blir också en allt mer integrerad del av den strategiska planeringen.”

”Facility Management är viktig vid integrationen av utlandsfödda och där städbranschen har lyckats bäst. Mer än 60% är födda i ett annat land och 28% av dessa är födda utanför Europa.”

”FM-branschen är viktig för Sverige. Omsätter 227,5 miljarder. Sysselsätter 308 000 medarbetare. Svarar för över 4% av BNP.”

”Att bygga, värma upp och kyla ner byggnader kräver mycket energi. Cirka 40 % av koldioxidutsläppen i USA kan kopplas till byggnation samt till drift och underhåll av byggnader.”

”Workplace Management handlar alltid om att hitta de bästa medarbetarna. Och behålla dem.”

Micael Larsen har över 30 års erfarenhet inom Facility Management. De senaste åtta åren har även innefattat Workplace Management, strategisk hälsa och arbetsmiljö. Micael har arbetat på de stora FM-bolagen Sodexo, ISS, Coor och suttit i flera ledningsgrupper. Han har haft befattningar som sälj- och marknadsdirektör, försäljningschef och key account manager.
Under varumärket AFM Nordic agerar Micael som arbetsplatsstrateg, konsult, utbildare och föreläsare inom arbetsplats och hälsa. Han är verksam som utbildare på Affärshögskolan i Stockholm, Göteborg och Malmö och har varit engagerad i branschorganisationen IMFA.

linkedin.com/in/micael-larsen-7a99346

Micael använder också sina kunskaper i praktiska leveranser på den nystartade tjänsten FM Competence. Som utvecklar beställarkompetensen inom FM och som också erbjuder en kompetensportal där medlemmar får tillgång både till de senaste internationella nyheterna och kunskaperna men också ges möjligheter till lokala nätverksträffar och erfarenhetsutbyte.

www.fmcompetence.se

Christer Ekelund är civilekonom med en master inom organisationsutveckling och vidareutbildning hos Berghs School of Communication.
Han har lång erfarenhet av outsourcing, FM och fastighets- och förvaltningsbranschen och haft olika befattningar som ekonomichef, affärscontroller samt med strategiska analyser på bland annat Klövern Fastigheter, NCC och SAS Institute.
Christer arbetade under många år på ISS Facility Services, bland annat som projektledare för stora anbud och därefter som kommunikationsdirektör. Under den tiden initierade han utmärkelsen Stora Propertypriset som senare ändrades till Stora FM-priset.
Han har suttit i juryn för Stora PR-priset och av Marknadsföreningen i Stockholm utsetts till årets kompetensutvecklare.
Idag är Christer marknads- och kommunikationschef på VR Sverige, ett av Nordens största bolag inom upphandlad kollektivtrafik.

linkedin.com/in/christerekelund