Framtiden överraskar alltid.
Vinnaren är den som snabbt kan tolka,
förstå och handla.

Författarna till Stora FM-boken, Micael Larsen och Christer Ekelund, samtalade om hur extrema förändringstider ställer krav på FM vid IFMA Nätverksträff. Här kan du se deras ppt.